Sindal Sandblæsning er et lokalt firma, som i en årrække har haft succes med kvalitetsarbejde i hele Nordjylland. Vi har profileret os som firmaet, der afleverer husfacader sandblæst og renset, klar til viderebehandling, og samtidig skåner vi det omkringliggende miljø og rydder op efter os, så både vore kunder og deres naboer er tilfredse. Desuden har vi stor erfaring i sandblæsning af træhuse, loftsbjælker, trægulve samt indendørs sandblæsning af kældre, glatte stentrapper og murværk iøvrigt.

Vores arbejde omfatter:
Opsætning af stillads og miljøafskærmning, så affald ikke spredes i omgivelserne.
Afdækning af vinduer og døre.
Afblænding af nedløb, kloakker mv.
Sandblæsning med efterfølgende højtryksrensning af murværk og omgivelser.
Rengøring af fliser, trapper, terrasser mv.
Rensning af tagrender.
Affald lægges i bunker, som skal køres på genbrugsplads.

Kvalitet:
Skånsom lavtryksblæsning ( 4 - 6,8 bar ) Tør fristråleblæsning, som støvdæmpes mere end 95% med vand. Sikker afdækning af døre og vinduer, også plast. Ingen støv indendøre!!! Medarbejdere med mere end 10 års erfaring.

Pris:
Huset opmåles af os og skriftligt tilbud udfærdiges uforbindende.

Tilladelser:
Vi sørger for alle tilladelser og godkendelser fra bl.a. kommunen.

Arbejdstilsynet:
Arbejdstilsynet kræver: Godkendte stilladser, fuld afdækning, dvs vand-og støvtæt.( Også på landet.) Net-eller ingen afdækning er ikke lovligt, og udløser en bøde på 25.000 kr.

Miljø:
Støvfri blæsning, afdækning, højtryksspuling og rengøring sikrer, at både du og din nabo skånes for unødvendige gener.